Vítejte na stránkách městyse Lázně Toušeň

František Jampílek

Kalendář akcí
Nepřehlédněte
08.06.2021: Florián - zpravodaj
Florián - zpravodaj městyse pro květen-červen 2021 najdete ke stažení zde.
Fotografie z akcí
YouTube kanál
Info z regionu
Spisy z historie obce
I. kronika městyse Toušeně

Kniha pamětí městečka
Toušeně 1907-1961
Toušeňský Myšák
Nejčtenější

Neexistují vhodná data!

Počasí
Počasí zítra Počasí pozítří Počasí popozítří Počasí za tři dny
Zdroj: MeteoPress.cz
Okolní kina
Jízdní řády

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2013/2014

19. 02. 2013 - Rubrika: Škola - Autor: Redaktor
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ
Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89
326 992 324, zstousen@seznam.cz, ičo: 71001506

Zápis do mateřské školy v Lázních Toušeni

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2013-2014 se uskuteční na adrese Nehvizdská 73, Lázně Toušeň dne 14.3. 2013 od 13.30 do 16.00 hodin

Rodiče (zákonní zástupci) při vyplňování žádosti o přijetí uvádějí pravdivé údaje. Žádost je nutné doplnit rodným číslem dítěte (popřípadě datem narození), telefonním číslem zákonného zástupce a trvalým bydlištěm dítěte.

K žádosti o přijetí dítěte do MŠ přikládá zákonný zástupce v den zápisu potvrzení dětské lékařky o způsobilosti dítěte navštěvovat MŠ.

Tyto informace slouží jen a pouze pro vnitřní potřebu školy a nejsou v žádném případě předávány třetí osobě.

Kriteria pro přijímání dětí do mateřské školy platná pro školní rok 2013-2014

Na základě $ 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdélávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitel mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti, které dovršily věk tří let.
Do MŠ se přijímají děti v tomto pořadí:

1. V souladu s $34 zákona 561/2004 v platném znění děti předškolního věku 5 - 6 leté s trvalým bydlištěm v městysi Lázně Toušeň

2. Dalším rozhodným kriteriem je věk dítěte s podmínkou trvalého bydliště v městysi Lázně Toušeň.

Děti z okolních obcí jsou přijímány pouze na případné doplnění volné kapacity mateřské školy.

MŠ si vyhrazuje právo ukončit docházku dětí do MŠ bez základních hygienických návyků a bez základů sebeobsluhy. Dále pokud dítě bez omluvy nejméně jeden měsíc nedochází do MŠ popřípadě pokud zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná. Ukončení může dále doporučit lékař nebo školské poradenské zařízení.Vzdělávání je ukončeno v případě, že zák. zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za stravování, ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelem školy, zástupcem ředitele jiný termín úplaty.

V Lázních Toušeni 19. února 2013
Mgr. Martin Černý
ředitel ZŠ a MŠ Lázně Toušeň

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy platná pro školní rok 2013/2014

Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č.561/ 2004 SB., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitel mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti, které dovršily věk tří let.
Do MŠ se přijímají děti v tomto pořadí:

1. V souladu s §34 zákona 561/2004 v platném znění děti předškolního věku 5 – 6leté s trvalým bydlištěm v městysi Lázně Toušeň

2. Dalším rozhodným kritériem je věk dítěte s podmínkou trvalého bydliště v městysi Lázně Toušeň

Děti z okolních obcí jsou přijímány pouze na případné doplnění volné kapacity mateřské školy.

MŠ si vyhrazuje právo ukončit docházku dětí do MŠ bez základních hygienických návyků a bez základů sebeobsluhy. Dále pokud dítě bez omluvy nejméně dva týdny nedochází do MŠ, pokud zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla bezúspěšná. Ukončení může dále doporučit lékař nebo školské poradenské zařízení. Vzdělávání je ukončeno v případě, že zák. zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za stravování, ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelem školy, zástupcem ředitele jiný termín úplaty.

V Lázních Toušeni 18.2.2013.

Mgr. Martin Černý
ředitel ZŠ a MŠ Lázně Toušeň

- Zdroj: Mgr. Martin Černý, ředitel ZŠ a MŠ -

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

 
Tyto stránky jsou generovány a spravovány pomocí redakčního systému phpRS
Design: MN - Obsah: uvedení autoři - © 1999-2019
Všechna práva vyhrazena - All rights reserved
Prohlášení o přístupnosti stránek - Pravidla pro používání cookies - Kontakt na správce stránek