Vítejte na stránkách městyse Lázně Toušeň

František Jampílek

Kalendář akcí
Nepřehlédněte
08.06.2021: Florián - zpravodaj
Florián - zpravodaj městyse pro květen-červen 2021 najdete ke stažení zde.
Fotografie z akcí
YouTube kanál
Info z regionu
Spisy z historie obce
I. kronika městyse Toušeně

Kniha pamětí městečka
Toušeně 1907-1961
Toušeňský Myšák
Nejčtenější

Neexistují vhodná data!

Počasí
Počasí zítra Počasí pozítří Počasí popozítří Počasí za tři dny
Zdroj: MeteoPress.cz
Okolní kina
Jízdní řády

Registr oznámení

10. 07. 2011 - Rubrika: Úřad městyse - Autor: Úřad městyse
(dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů)

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen zákon) ukládá povinnost tzv. evidenčním orgánům vést registr oznámení veřejných funkcionářů o jejich činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích, a to v rozsahu stanoveném v §9 až 11 uvedeného zákona. V případě městyse Lázně Toušeň je tímto evidenčním orgánem starosta městyse, který může vedením registru pověřit i jinou osobu.

Registr oznámení vedený evidenčním orgánem nebo jím pověřenou osobou umožňuje mimo jiné ukládat a zpřístupňovat oznámení veřejných funkcionářů na internetu.

Veřejní funkcionáři

Pro účely uvedeného zákona se veřejnými funkcionáři v případě městyse Lázně Toušeň rozumějí tyto osoby:
 • starosta městyse
 • místostarosta městyse
 • radní rady městyse
Veřejní funkcionáři podávají svá oznámení formou čestného prohlášení v zákonem stanovených lhůtách, tj. do 30.6. následujícího kalendářního roku nebo do 30 dnů od ukončení své funkce.

Žádost o přístup k informacím v registru oznámení

Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru oznámení a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Tato písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele. Výpisy a opisy evidenční orgán (starosta městyse nebo jím pověřená osoba) neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán (starosta městyse nebo jím pověřená osoba) uživatelské jméno a přístupové heslo k registru. K tomu vyplňuje žadatel žádost, která obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žadatele. Přístupové údaje mají platnost 14 dní od aktivace přístupu.

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů.

Evidenční orgán

 • vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, podávaných veřejnými funkcionáři
 • vede protokol žadatelů o nahlédnutí do registru oznámení
 • uděluje uživatelské jméno a přístupové heslo k registru oznámení po vyplnění a ověření žádosti

Přestupky

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která
 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru oznámení k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře
 • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru oznámení, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru oznámení
 • uvede zjevně nepravdivé údaje do žádosti o nahlédnutí do registru oznámení
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení ke stažení: Zadost_nahlednuti_RO.rtf

Návod pro přístup do elektronického registru oznámení

 1. Přihlašovací formulář najdete na této stránce
 2. Zde zadejte přidělené jméno (ID) a heslo a stiskněte "Odeslat"
 3. Po úspěšném přihlášení přejděte do Registru oznámení

Poslat upozornění - Vytisknout - Přečteno 17613x

 
Tyto stránky jsou generovány a spravovány pomocí redakčního systému phpRS
Design: MN - Obsah: uvedení autoři - © 1999-2019
Všechna práva vyhrazena - All rights reserved
Prohlášení o přístupnosti stránek - Pravidla pro používání cookies - Kontakt na správce stránek