Vítejte na stránkách městyse Lázně Toušeň

František Jampílek

Kalendář akcí
Nepřehlédněte
30.03.2020: Otevřený dopis
Otevřený dopis panu ministrovi Adamu Vojtěchovi, jímž starosta městyse Lázně Toušeň ing. Luboš Valehrach reaguje na informace ve věci vyčlenění jednotky Slatinných lázní Toušeň pro potřeby léčby osob nakažených koronavirem, najdete ke stažení a přečtení zde.
30.03.2020: Florián - zpravodaj
Florián - zpravodaj městyse pro březen-duben 2020 najdete ke stažení zde.
Fotografie z akcí
YouTube kanál
Info z regionu
Spisy z historie obce
I. kronika městyse Toušeně

Kniha pamětí městečka
Toušeně 1907-1961
Toušeňský Myšák
Nejčtenější
Počasí
Počasí zítra Počasí pozítří Počasí popozítří Počasí za tři dny
Zdroj: MeteoPress.cz
Okolní kina
Jízdní řády

Registr oznámení

10. 07. 2011 - Rubrika: Úřad městyse - Autor: Úřad městyse
(dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů)

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen zákon) ukládá povinnost tzv. evidenčním orgánům vést registr oznámení veřejných funkcionářů o jejich činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích, a to v rozsahu stanoveném v §9 až 11 uvedeného zákona. V případě městyse Lázně Toušeň je tímto evidenčním orgánem starosta městyse, který může vedením registru pověřit i jinou osobu.

Registr oznámení vedený evidenčním orgánem nebo jím pověřenou osobou umožňuje mimo jiné ukládat a zpřístupňovat oznámení veřejných funkcionářů na internetu.

Veřejní funkcionáři

Pro účely uvedeného zákona se veřejnými funkcionáři v případě městyse Lázně Toušeň rozumějí tyto osoby:
 • starosta městyse
 • místostarosta městyse
 • radní rady městyse
Veřejní funkcionáři podávají svá oznámení formou čestného prohlášení v zákonem stanovených lhůtách, tj. do 30.6. následujícího kalendářního roku nebo do 30 dnů od ukončení své funkce.

Žádost o přístup k informacím v registru oznámení

Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru oznámení a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Tato písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele. Výpisy a opisy evidenční orgán (starosta městyse nebo jím pověřená osoba) neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán (starosta městyse nebo jím pověřená osoba) uživatelské jméno a přístupové heslo k registru. K tomu vyplňuje žadatel žádost, která obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žadatele. Přístupové údaje mají platnost 14 dní od aktivace přístupu.

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů.

Evidenční orgán

 • vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, podávaných veřejnými funkcionáři
 • vede protokol žadatelů o nahlédnutí do registru oznámení
 • uděluje uživatelské jméno a přístupové heslo k registru oznámení po vyplnění a ověření žádosti

Přestupky

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která
 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru oznámení k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře
 • poruší povinnost mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru oznámení, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru oznámení
 • uvede zjevně nepravdivé údaje do žádosti o nahlédnutí do registru oznámení
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení v elektronické podobě

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení ke stažení: Zadost_nahlednuti_RO.rtf

Návod pro přístup do elektronického registru oznámení

 1. Přihlašovací formulář najdete na této stránce
 2. Zde zadejte přidělené jméno (ID) a heslo a stiskněte "Odeslat"
 3. Po úspěšném přihlášení přejděte do Registru oznámení

Poslat upozornění - Vytisknout - Přečteno 12889x

 
Tyto stránky jsou generovány a spravovány pomocí redakčního systému phpRS
Design: MN - Obsah: uvedení autoři - © 1999-2019
Všechna práva vyhrazena - All rights reserved
Prohlášení o přístupnosti stránek - Pravidla pro používání cookies - Kontakt na správce stránek