Vítejte na stránkách městyse Lázně Toušeň

František Jampílek

Kalendář akcí
Nepřehlédněte
08.06.2021: Florián - zpravodaj
Florián - zpravodaj městyse pro květen-červen 2021 najdete ke stažení zde.
Fotografie z akcí
YouTube kanál
Info z regionu
Spisy z historie obce
I. kronika městyse Toušeně

Kniha pamětí městečka
Toušeně 1907-1961
Toušeňský Myšák
Nejčtenější

Neexistují vhodná data!

Počasí
Počasí zítra Počasí pozítří Počasí popozítří Počasí za tři dny
Zdroj: MeteoPress.cz
Okolní kina
Jízdní řády

TJ Sokol Lázně Toušeň

28. 10. 2011 - Rubrika: Zájmová činnost - Autor: Externí
Tělocvičná jednota Sokol Lázně Toušeň byla založena 1. listopadu 1918. Čestným starostou T. J. Sokol Lázně Toušeň je armádní generál v. v. Ing. Tomáš Sedláček, čestný občan městyse Lázní Toušeně a čestný předseda Čs. obce legionářské.

Výbor
Výroční valná hromada 25. března 2012 potvrdila volbami ve funkci starostky Mgr. Janu Freudlovou, která vede výbor od roku 2006. Ve svých funkcích byly rovněž potvrzeny jednatelka Petra Shrbená, hospodářka Ing. Dana Liptáková a náčelnice Irena Burešová. Po potvrzení volbou pokračují ve svých funkcích také náčelník Bc. Jan Freudl a vzdělavatel RNDr. Jan Králík, CSc., který je zároveň vedoucím divadelního souboru jako samostatného oddílu. Členy výboru bez samostatných funkcí byli zvoleni Ing. Dušan Müller, Vojtěch Shrbený, sokolník Antonín Čápek a delegovaný zástupce souboru písní a tanců Dykyta, rovněž samostatného oddílu. Revizorkami jsou Mgr. Anna Müllerová a Miroslava Kořínková.
Úspěšná činnost divadelního souboru byla odměněna 9. dubna 2011 medailí sokolské župy Barákovy „Za věrnost Sokolu“.

Členská základna
T. J. Sokol Lázně Toušeň má v současné době 80 členů. Roční příspěvek dospělého člena činí 300 Kč; žáci, studenti a senioři platí ročně 150 Kč. Sletová známka je za 50 Kč. Přihlášky přijímá, příspěvky vybírá a členské průkazy i známky vydávají jednatelka Petra Shrbená (723 846 933 petra.shrbena(zavinac)seznam.cz) nebo starostka Mgr. Jana Freudlová (607 248 587 jana.freudlova(zavinac)damu.cz).

Pravidelná cvičení a zkoušky
Pravidelná kondiční cvičení pokračují v každé pondělí od 18.00 v tělocvičně Základní školy. Cvičení vede a svolává náčelnice Irena Burešová (737 830 825). Aby bylo možno pořádat další cvičení i v sokolovně, náčelník Bc. Jan Freudl se spolupracovníky zde vede rekonstrukční práce. Pracovní směny svolává po dohodě podle časových možností členů. Zkoušky divadelního souboru svolává hlavní režisérka Mgr. Anna Müllerová. Zkoušky souboru písní a tanců svolává vedoucí souboru Josef Sluka.

Stavební úpravy
V sokolovně průběžně pokračují práce na rekonstrukčních krocích, dosažitelných vlastními silami, zejména na prevenci před hrozícími havarijními poruchami. Práce se přednostně dotýkají oprav krytiny, komínů, oken, renovace výčepu a dobudování nových sprch. Prioritou je udržení provozuschopnosti sokolovny.
K předkládání projektů je připravena počítačová vizualizace všech prostor budovy. Ve stadiu dokončování jsou práce na aktualizaci větších projektů, jmenovitě 1. projektu obnovy trámové vazby a střešní krytiny, 2. projektu výměny oken izolačně účinnou náhradou včetně obnovy historického vzhledu průčelí, 3. projektu zateplení budovy a zavedení systému ekologického vytápění, 4. projektu obnovy interiéru včetně oprav omítek a podhledů, položení nových parket a vymalování a 5. projektu dobudování prostor nově uvolněných v prvním patře pro kancelář, archiv divadelního souboru a příležitostné ubytování hostů. Práce vedou náčelník Bc. Jan Freudl a člen výboru Vojtěch Shrbený. Finanční krytí se hledá prostřednictvím grantů, dotačních titulů, sponzorských podpor a ve spolupráci s Českou obcí sokolskou prostřednictvím župy Barákovy.

Společenské akce
Členové T. J. Sokol pořádají v sokolovně každoročně sedm pravidelných společenských akcí: v únoru dvoudenní karneval a dva dětské karnevaly, v květnu pouťovou (floriánskou) zábavu, v listopadu posvícenskou (martinskou) zábavu a v prosinci mikulášskou nadílku. Vedle toho se účastní jako spolupořadatelé nebo pomocní organizátoři dalších společenských a sportovních akcí v městysi. Sokolovna slouží v režimu pronájmů i dalším společenským akcím jako jsou plesy, výroční zasedání spolků, společenské nebo kulturní akce městyse, sportovní soustředění, prodejní akce a soukromá setkání. Informace o pronájmech podává jednatelka Petra Shrbená (723 846 933 petra.shrbena(zavinac)seznam.cz) nebo zde .

Divadelní soubor
Divadelní soubor při T.J. Sokol Lázně Toušeň (stránky) se vypracoval mezi přední české amatérské soubory. Po úspěšné reprezentaci sokolského divadla na Jiráskově Hronově (2008 + 2010) přijal soubor pozvání k reprezentaci českého amatérského divadla v Německu (2009), Francii (2010), Číně (2010) a Švýcarsku (2011). Vedle toho a vedle vlastní činnosti je soubor pravidelně pověřován pořádáním české části Národních přehlídek sokolských ochotnických divadel (VII. přehlídka proběhla na jaře 2011). Hlavní režisérkou divadelního souboru je Mgr. Anna Müllerová, pohybové divadlo vede Ing. Dušan Müller. Soubor mladších členů, nazvaný Nová generace, vede režisér Filip Müller. Již podruhé, zahájil činnost divadelní kroužek při základní škole Lázně Toušeň, jejímiž lektory jsou členové divadelního souboru Jana Hadrbolcová a Luboš Jakub.

Soubor Dykyta
Soubor písní a tanců Dykyta, který je oddílem T. J. Sokol Lázně Toušeň, zkouší, působí a sídlí v Přerově nad Labem. Taneční a hudební činnost souboru vede Jiří Sluka, viz stránky.

Všesokolský slet
K oslavám 150. výročí založení Sokola – pro XV. všesokolský slet 2012 – spolupracuje T. J. Sokol Lázně Toušeň se sokolskými tělocvičnými jednotami Praha - Královské Vinohrady, Pyšely a Slatiňany. Společnou akcí je nastudování inscenace Prodané nevěsty jako lidové hry se zpěvy a tanci. Po premiéře v Pyšelích byla tato inscenace uvedena v rámci VII. národní přehlídky sokolských ochotnických divadel také v Boskovicích, Lázních Toušeni, Litovli a Plzni (viz zde). Reprízy se připravují – mimo jiné – také pro účastníky XV. všesokolského sletu v Praze 1. a 2. července 2012 v Divadle ABC (večer). Divadelní soubor při T. J. Sokol Lázně Toušeň byl pozván vystoupit v Praze pro účastníky sletu také s vlastní inscenací hry Poprask na laguně 1. července 2012 v divadle Rokoko (odpoledne).

Přímé kontakty
- starostka: Mgr. Jana Freudlová 607 248 587 jana.freudlova(zavinac)damu.cz
- jednatelka: Petra Shrbená 723 846 933 petra.shrbena(zavinac)seznam.cz
- hospodářka: Ing. Dana Liptáková 723 261 907 xlipd02(zavinac)seznam.cz
- divadlo: Mgr. Anna Müllerová 723 541 858, 326 902 155
- písně a tance: Josef Sluka 603 226 814, 603 563 294, 325 565 119


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

 
Tyto stránky jsou generovány a spravovány pomocí redakčního systému phpRS
Design: MN - Obsah: uvedení autoři - © 1999-2019
Všechna práva vyhrazena - All rights reserved
Prohlášení o přístupnosti stránek - Pravidla pro používání cookies - Kontakt na správce stránek