Vítejte na stránkách městyse Lázně Toušeň

František Jampílek

Kalendář akcí
Nepřehlédněte
08.06.2021: Florián - zpravodaj
Florián - zpravodaj městyse pro květen-červen 2021 najdete ke stažení zde.
Fotografie z akcí
YouTube kanál
Info z regionu
Spisy z historie obce
I. kronika městyse Toušeně

Kniha pamětí městečka
Toušeně 1907-1961
Toušeňský Myšák
Nejčtenější

Neexistují vhodná data!

Počasí
Počasí zítra Počasí pozítří Počasí popozítří Počasí za tři dny
Zdroj: MeteoPress.cz
Okolní kina
Jízdní řády

Toušeňské toulky - část 3. - Staré mapy jsou krásné

12. 01. 2009 - Rubrika: Historie - Autor: Michal Nováček
Crigingerova mapaV dnešní době GPS navigací, internetových i mobilních mapových aplikací a dalších podobných moderních vymožeností a pomůcek k určení polohy se nám tak nějak vytratilo ono nádherné kouzlo dávných objevitelských cest, kdy dobrodruzi a cestovatelé často za cenu nejvyšších obětí posunovali onu hranici, kde na straně jedné se pomalu a jistě rýsoval svět právě poznaný a na straně druhé se zmenšovala území, předtím označená kresbou krále zvířat a popiskem Hic sunt leones (Zde jsou lvi).
Ostatně, pokud jste měli možnost před pár dny sledovat tv seriál Marco Polo, mohli jste zaznamenat, jakou váhu přikládal veliký chán Kublaj důkladnému poznání a zmapování nejen své vlastní říše, ale též území blízkých sousedů i vzdálenějších zemí. Neboť ten, kdo znal a věděl, měl moc a výhodu před ostatními.

Nedivme se proto, že v dobách poměrně nedávno minulých měly dobré mapy cenu zlata. Kromě snahy o co nejpřesnější popis skutečnosti poplatný tehdejší úrovni poznání mapy často představovaly i nádherná a ke zhotovení časově náročná umělecká díla, s velikou péčí vykreslená, zdobená a kolorovaná.

K sepsání těchto toulek mne přivedla poznámka v článku o výročí místních událostí v Lázních Toušeni v roce 2008, kde se píše, že roku 1568 byla Toušeň poprvé zakreslena na mapu Čech Regni Bohemiae descriptio Jana Crigingera, která byla šířena v rytinách po celé Evropě. Zájem o tuto mapu mne nakonec přivedl k pátrání po dalších historických mapách, kde je náš městys zakreslen. Z nalezených map (viz na konci článku uvedené zdroje) jsem použil výřez blízkého okolí Toušeně, spolu se stručným popisem autora mapy a charakteristikou či zvláštností mapy. Výřezy originálních map se širším okolím Toušeně najdete v Galerii.

Crigingerova mapa Čech

Autor Johann Criginger, rok vydání 1568, měřítko 1:680000

Johann Criginger se narodil roku 1521 v Jáchymově. Roku 1546 byl na univerzitě ve Wittenberku promován na magistra svobodných umění. Stal se učitelem a později farářem v Marienberku, kde roku 1571 zemřel. Zabýval se literární tvorbou, činností teologickou a kartografickou.
Crigingerova mapa obsahuje velmi zdařilý záznam českých hor a vod. Zvláštností je, že Criginger ji kreslil doma, bez jakéhokoliv cestování. Na mapě se vyskytuje celkem 292 sídel, což svědčí o významu, jenž byl již v té době Toušeni přikládán. Mapa obsahuje podrobnou síť vodních toků a horských masívů.
- Toušeň = Taussim.

Crigingerova mapa

Aretinova mapa Čech

Autor Pavel Aretin, rok vydání 1619, měřítko 1:504000

Pavel Aretin se narodil v Uherském Brodě kolem roku 1570, v letech 1600–1608 působil v Klatovech jako radní písař, roku 1609 přijal funkci českého sekretáře rožemberského šlechtice Petra Voka. Po bělohorských perzekucích byl nucen odejít do Pirny, kde zemřel roku 1640.
Mapa byla vytvořena na základě skutečného měření, pravděpodobně se jednalo o výsledky měření zemského měřiče Šimona Podolského. S největší jistotou se používala pro vojenské operace. Vyznačuje se 16 značkami, které označují například svobodná královská města, šlechtická sídla, kláštery, doly, teplice a sklárny. Aretinova mapa je první mapou, ve které se objevily hranice politického rozdělení země, je tu zakresleno celkem 15 krajů.
- Toušeň = Tauzim.

Aretinova mapa

Vogtova mapa Čech

Autor Johann Georg Vogt, rok vydání 1712, měřítko 1:396800

Johann Georg Vogt se narodil 30. června 1669 v Plasech, v Praze vystudoval filosofii. Po návratu do Plas vstoupil do cisterciáckého řádu a roku 1698 byl vysvěcen na kněze. Vedle kněžských povinností se zabýval hudbou, českými dějinami, zeměpisem Čech a zeměměřictvím. Zemřel roku 1730.
Na mapě se objevuje 24 značek pro sídla, hrady, mlýny, školy, pošty, sklárny a jiné význačné objekty. Vogt použil i perspektivních drobnokreseb. Zvláštní pozornost věnoval Vogt rybníkům, v mapě jsou však značně zveličeny. Vogtova mapa má i dost hustou silniční síť, která vychází z Prahy devíti směry, a dál se větví ve všech důležitých sídlech.
- Toušeň = Tausin.

Vogtova mapa

Palackého mapa Čech

Autor František Palacký, rok vydání 1876, měřítko 1:512000

František Palacký (14. června 1798 Hodslavice – 26. května 1876 Praha) byl významný český spisovatel, historik a politik. Je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví a je rovněž autorem Historické mapy Čech.
Mapa měla být vydána roku 1848 k 500. výročí založení Karlovy univerzity, práce však byly několikrát přerušeny, takže vydána byla až v roce 1876. Mapa zobrazuje vodstvo, hranice arciděkanátu a děkanátu ve 14. století, vesnice, různé kategorie měst, tvrze, hrady, kostely a kláštery. Je připojen i abecední seznam 3108 míst zde zakreslených.
- Toušeň = Túšeň.

Palackého mapa

II. vojenské mapování - Františkovo

1836-1852, měřítko 1:28800

Vzniku mapy předcházela vojenská triangulace. Podkladem byly mapy Stabilního katastru v měřítku 1:2880 a z výsledků tohoto mapování byly odvozeny mapy generální (1:288000) a speciální (1:144000).
Mapy II. vojenského mapování vznikaly v době nástupu průmyslové revoluce a rozvoje intenzivních forem zemědělství, kdy vzrostla výměra orné půdy za 100 let o 50% a lesní plochy dosáhly u nás historicky nejmenšího rozsahu.
Tato mapa je použita jako jedna z variant podkladu na mapovém serveru mapy.cz.
- Toušeň = Taušim.

Mapa II. vojenského mapování

- Zdroje -

  1. Stavební fakulta ČVUT v Praze
    Historické mapy zemí Koruny české - http://mapserver.fsv.cvut.cz/antos/
    Za souhlas s převzetím částí textu a map z těchto zajímavých stránek velmi děkuji p. F. Antošovi.
  2. Laboratoř Geoinformatiky - II. vojenské mapování - Františkovo - http://oldmaps.geolab.cz


[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5

 
Tyto stránky jsou generovány a spravovány pomocí redakčního systému phpRS
Design: MN - Obsah: uvedení autoři - © 1999-2019
Všechna práva vyhrazena - All rights reserved
Prohlášení o přístupnosti stránek - Pravidla pro používání cookies - Kontakt na správce stránek